Saturday, 27 August 2011

Vishwas

Rastey hai har kahin.

Manjilo ki hai talash.

Mushkile bhi aasan ho jaati hai..

Jab khud par ho vishvas..

No comments:

Post a Comment